Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Eerste christenen

Eerste christenen

εν τούτω νίκα, in hoc signo vinces, in dit teken zult ge overwinnen. De Griekse, Latijnse en Nederlandse uitvoering van één boodschap.

Visioen van Constantijn (1520-1525), Giulio Romano, detail Stanze, Vaticaanse musea

Deze website is vernoemd naar de opdracht die keizer Constantijn hoorde c.q. zag bij Saxa Rubra voordat hij de slag bij de Milvische brug leverde tegen zijn tegenstander Maxentius. En in het teken van het kruis behalen ook wij onze overwinning. Dezelfde overwinning die de talloze christenen voor ons hebben behaald, in het bijzonder degenen die als martelaren van hun geloof hebben getuigd.

Aan die eerste christenen is deze webstek gewijd. Hier zijn beschrijvingen verzameld van hoe zij leefden en hoe zij van hun geloof getuigden. Vooral de contemporaine bronnen uit de eerste hand zijn daarvan de beste getuigen.

 

Dit document over het leven en geloof van de eerste christenen is een groeiend document. Ik wil er de historische, sociale, religieuze en culturele aspecten uiteenzetten van de levens van die honderdduizenden die ons zijn voorgegaan in het christelijk geloof. Ik beperk me hier echter tot de eerste vier eeuwen van de christelijke geschiedenis.

Dit kleine project komt voort uit mijn interesse voor wat deze eerste gelovigen betreft, en de martelaren onder hen in het bijzonder. Het gaat hier echter noch om een zuiver archeologische belangstelling, noch is zij macaber. De 'eerstelingen van de vruchten van de heilige Geest' staan het dichtst bij het leven, de leer, de handelingen en de persoon van Jezus Christus. De eerste christenen spreken aan om de eenvoud van hun getuigenis, de overtuiging en volharding, en het bijna compromisloze van hun belijdenissen. Dat laatste spreekt wel erg duidelijk uit de acten van de martelaren waarvan ik hier een aantal heb opgenomen. Deze heiligenlevens en acten hebben de christenen van alle eeuwen aangesproken, ze spreken mij aan. Ik hoop u ook.

 

In dit project maakte ik ook dankbaar gebruik van de bronnen die Primeros Cristianos ter beschikking stelt.

Primeros Cristianos

Chronologie

 
top
Laatste update: