Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Eerste christenen > De catacomben

De catacomben

Catacombe

"De catacomben tonen het welsprekende gelaat van het christelijk leven van de eerste eeuwen, en vormen een eeuwigdurende school van geloof, hoop en liefde. Bij het doorlopen van de gangen ademt men een suggestieve en ontroerende atmosfeer. De blik kan blijven rusten op de reeks ontelbare graven en de eenvoud die ze kenmerkt. Op de graven zijn de doopnamen te lezen van de overledenen. Bij het lezen van die namen lijkt het of even zovele stemmen te horen zijn die beantwoorden aan een eschatologische roep. De woorden van Lactantius komen bij ons op: "Bij ons zijn er geen slaven noch heren; het enige motief waarom wij elkaar broeders noemen is, dat wij ons allen gelijk beschouwen".


(Johannes Paulus II, De christelijke catacomben vormen een eeuwige school van geloof, hoop en liefde)

Chronologie

 
top
Laatste update: