Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Eerste christenen > Wie waren dat?

Wie waren de eerste christenen?

Deel van één en dezelfde wereld

Forum Romanum

De eerste christenen beschouwden zich als deel van de ene enkele wereld: "wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen voor de wereld." (Brief aan Diognetus).

Ze onderscheidden zich niet van hun tijdgenoten, noch door hun kleding, noch door onderscheidingtekens, noch door een ander burgerschap.

Ieder van deze eerste christenen nam een plaats in in de sociale structuur van zijn tijd, dezelfde plaats die hij innam vóór zijn bekering. Als het een slaaf was, bleef hij dat ook hoewel zijn leven een bovennatuurlijke dimensie kreeg. Deze christelijke houding leidt tot een grote openheid om de positieve waarden aan te nemen die bestonden in het heidendom. Aldus schrijft de heilige Justinus over de heidense denkers: “wat er dus voor goeds is gezegd door hen, behoort aan ons de christenen”. (vgl. Encyclopedie GER, Cristianos, Primeros, II. Espiritualidad)

Hun leven is niet vreemd

"De christenen onderscheiden zich niet door het land waarin zij wonen, noch door de taal die zij spreken, noch door hun kledingwijze.

Zij zonderen zich niet af in hun steden, en gebruiken geen bijzondere talen: het leven zelf dat ze leiden heeft niets vreemds. Hun leer ontstaat niet uit intellectuele verhandelingen, en zij volgen evenmin -zoals zovelen doen- een filosofisch systeem, vrucht van menselijk denkwerk. Ze leven in Griekse of buitenlandse steden, al naar gelang, en zij passen zich aan aan de lokale gewoonten wat betreft kleden of eten. Ze getuigen in de alledaagse dingen van een leefwijze die, naar het oordeel van allen, iets buitengewoons heeft". (Onbekende auteur, 2e-3e eeuw, Brief aan Diognetus)

Ze houden zich aan de wet

Sint Petrus

"Ik zal de keizer eren, maar hem niet aanbidden; ik zal wel voor hem bidden. Ik aanbid de enige en ware God waarvan ik weet dat hij onze vorst geschapen heeft. En daarom kun je me vragen: En waarom aanbid je dus de keizer niet? Omdat het de keizer is, moet de keizer geëerd worden met verschuldigde eerbied, niet aanbeden. Hij is God niet, maar een mens die door God is aangesteld niet om aanbeden te worden, maar om rechtvaardigheid te beoefenen op aarde. Het bestuur van de staat is hem op een of andere wijze door God toevertrouwd. En zoals de keizer niet kan toestaan dat zijn titel wordt gedragen door degenen die aan hem onderworpen zijn -niemand kan toch keizer genoemd worden-, zo kan niemand worden aanbeden behalve God. De vorst moet daarom worden geëerd met eerbied; je moet hem gehoorzaam zijn en voor hem bidden. Zo geschiede de wil van God". (Theophilus van Antiochië, 2e eeuw, Boeken aan Autolicos)

Ze leven eerlijk, gelijk aan hun tijdgenoten

"Men beschuldigt ons ervan improductief te zijn in de diverse activiteiten. Maar hoe kan men dat zeggen van mensen die met ons leven, die met ons eten, die hetzelfde kleed dragen, de zelfde levenswijze erop na houden en dezelfde levensbehoeften hebben?

Gewone mensen

We denken er aan God Heer en Schepper te danken, en we wijzen geen enkele vrucht van zijn werk af.
We gebruiken de dingen met mate, niet op ongemanierde of slechte wijze. We wonen met u en bezoeken het forum, de markt, de baden, de winkels, de werkplaatsen, de stallen, we nemen deel aan alles.

We varen met u mee, we nemen dienst in het leger, we bewerken de aarde, we handelen, we ruilen op de markt en verkopen ten dienste van u de vrucht van ons werk. Ik begrijp werkelijk niet hoe wij onnuttig en improductief voor uw zaken kunnen overkomen als we met en van u leven.

Ja, er zijn mensen die reden hebben om te klagen over de christenen omdat ze niet met hen kunnen handelen: ze zijn de beschermers van de prostituées, de booswichten en hun handlangers; zij worden gevolgd door de criminelen, de voorspellers, de tovenaars, de sterrenwichelaars. Het is geweldig om improductief te zijn voor deze mensen! En dan zullen jullie nooit een christen in het gevang vinden, of hij moet daar om godsdienstige motieven zitten. We hebben van God geleerd in eerlijkheid te leven". (Tertullianus, 2e-3e eeuw, Apologeticum)

Artikel gepubliceerd in primeroscristianos.com, vertaling WV.

Chronologie

 
top
Laatste update: