Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Laurentius - 10 augustus

Laurentius - 10 augustus

Fra Angelico, diaken Laurentius verdeelt de kerkschatten onder de armen.
Fra Angelico, diaken Laurentius verdeelt de kerkschatten onder de armen.

Op 10 december gedenken we de marteldood in 258 van de diaken Laurentius, enkele dagen na de gedachtenis van paus Sixtus II en de vier diakens in wier gezelschap hij het martelaarschap onderging. Paus Leo de Grote schrijft dat keizer Valerianus Laurentius de opdracht gaf de kerkschatten te overhandigen, waarop de diaken hem de armen van de stad presenteerde die hij had onderhouden. Drie dagen later zou hij daarom door het vuur worden omgebracht. Zijn lichaam werd begraven op het grafveld Campo del Verano in Rome, dat sinds dat moment ook zijn naam draagt.

Op zijn graf is een basiliek gebouwd. Volgende pausen hebben het oude bouwwerk verfraaid, totdat een nieuwe basiliek werd gebouwd door paus Honorius III (1216-1227). Recentere restauraties waren die van 1946-1949 na de Tweede Wereldoorlog, die nodig waren na het bombardement op Rome.

Laurentius is ook de patroon van Huesca in Spanje waar de gedachtenis in ere wordt gehouden van Laurentius' ouders, de heilige Orentius en Patientia.

Laurentius was een van de zeven diaken van Rome die door Valerianus I in 258 werd vooroordeeld te sterven op een rooster. Volgens de traditie, is Laurentius afkomstig uit Osca in Spanje.

Laurentius leefde in Rome toen Sixtus II  tot paus werd gekozen in 257. Aan Laurentius werden als diaken de goederen van de Kerk toevertrouwd en de bedeling van de armen. Gedurende de vervolging onder keizer Valerianus werden vele priesters en diakens in 258 ter dood veroordeeld, en de christenen die tot de adel of de senaat behoorden werden beroofd van hun bezittingen en veroordeeld. 

Paus Sixtus II werd als een van de eerste slachtoffers gekruisigd op 6 augustus, Laurentius en andere christenen volgen enkele dagen later. De autoriteiten zochten Laurentius omdat zij wisten dat hij de kerkelijke bezittingen beheerde die voor de eredienst en de armen bestemd waren. Zij verordonneerden de "rijkdommen" van de Kerk te overhandigen. De diaken stemde hiermee in en bepaalde de ontmoetingsplaats. Daar verzamelde hij alle armen van Rome. Toen de overheid beslag kwam leggen op de "schat" wees Laurentius hen op de menigte van onvermogenden en zei: "Daar is de rijkdom van de Kerk."

 

 

 

Chronologie

 
top
Laatste update: