Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Linus - 23 september

Linus - 23 september

Paus Linus

Italië - ca 79 Rome. Hij wordt ook gevierd in de oosters-orthodoxe kerken. Hij is de opvolger van Petrus als bisschop van Rome en hoofd van de kerk. Hij werd volgens de traditie onthoofd en dicht bij Petrus' graf begraven. Paulus noemt hem in zijn tweede brief aan Timoteüs (2 Tim 4,21). Hij is een van de tweeënzeventig leerlingen en zijn naam verschijnt in de canon van de Mis.

Linus is de eerste opvolger van de apostel Petrus; zijn feest wordt op 23 september gevierd. Het Martyrologium Romanum noemt hem als de paus uit de eerste eeuw aan wie -naar het getuigenis van Ireneüs- de apostelen het bisschopsambt van de Urbs toevertrouwden. De apostel Paulus noemt hem als zijn gezel.

Na de vervolging van Nero waarin Petrus en Paulus de marteldood ondergingen, lijkt de geschiedenis van de Kerk van Rome voor een eeuw zeer somber, met af en toe een lichtstraal. In het laatste kwart van de tweede eeuw volgen elkaar volgens gezaghebbende bronnen de eerste twaalf pausen van Rome op zonder onderbreking. Ireneüs de bisschop van Lyon die zelf tenminste eenmaal in Rome was, geeft ons een opsomming van deze eerste twaalf in zijn Adversus haereses: "Na de Kerk (van Rome) te hebben gesticht en gevestigd, vertrouwden de gelukzalige Petrus en Paulus het beheer toe aan Linus, van wie SInt Paulus spreekt in de brief aan Timoteüs. Anacletus volgde hem op...".

Paus Linus

Maar de lijst van Ireneüs is niet onze enige bron. Rond 160 bezocht Hegesippus, die van oorsprong uit Palestina komt, de belangrijkste kerken met als doel om de ware overlevering van de apostolische prediking veilig te stellen. Na zijn bezoek aan Rome schrijft hij: "Ik heb de opvolging uitgewerkt tot aan Anicetus." Linus was paus gedurende twaalf jaar, ongeveer van 64 tot 76, of van 67 tot 76 als we de marteldood van Petrus in 67 plaatsen, aan het einde en niet aan het begin van de vervolging onder Nero. Deze jaartallen hebben geen absolute waarde, want in de twee genoemde lijsten heeft men meer belangstelling voor de overgeleverde leer, en pas aan het begin van de derde eeuw, onder Julius Africanus en Hyppolitus begint men de chronologie serieus te nemen.

Behalve de chronologie beschikken we over de directe opvolgers van de apostelen en dus van Linus, nog een interessant gegeven. Dat komt tot ons door de heilige Clemens in diens brief van de kerk van Rome aan de kerk van Korinte. Daarin benadrukt Clemens de eenheid die heerst binnen de kerk van Rome in tegenstelling tot die van Korinte. Hij herinnert aan de oorsprong van de kerkelijke hiërarchie die zo sterk contrasteert met het dreigende schisma van Korinte. En hij schrijft: "De apostelen bewaarden de eerstelingen van de geest en stelden bisschoppen en diakens aan voor de toekomstige gelovigen. Later stelden zij deze regel op: dat na hun dood beproefde mannen hun zouden moeten opvolgen in het dienstwerk.".

Heilige Linus, die afkomstig was van Toscane, waarschijnlijk uit Volterra, is een van die "beproefde mannen" die door de heiligheid van leven en vaardigheid om te besturen, gekozen werd door Petrus zelf om hem op te volgen. Linus was dus een van diens naaste medewerkers en genoot in de Romeinse gemeenschap zo een grote waardering dat hem in deze moeilijke tijd toevertrouwd werd de Kerk te besturen.

Chronologie

 
top
Laatste update: