Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Lucia - 13 december

Lucia - 13 december

F. Zurbaran, heilige Lucia, 1635

De heilige Lucia is in de Romeinse Canon opgenomen, samen met de heilige Agatha. De heilige Hiëronymus beschrijft haar leven en dat van de heilige Agatha in zijn boek over martelarenlevens.

De heilige Lucia stamt uit een welgestelde familie uit Syracuse (Sicilië, Italië). Rond het jaar 285 moet zij daar geboren zijn. Haar moeder huwelijkte haar uit aan een heidense man. Lucia bad God dat Hij dat zou verhinderen. Vervolgens werd haar moeder Eutychia ernstig ziek, waarop moeder en dochter naar het graf van de heilige Agatha te Catena reisden. Daar verscheen haar Agatha, die haar vroeg of zij haar leven niet geheel aan God zou willen schenken. Lucia stemde daarmee in, waarna haar moeder genas.

Lucia vroeg haar moeder daarop de verloving te verbreken en de bruidsschat onder de armen te verdelen. De familie raakte hierover zo ontstemd, dat zij Lucia als christen aangaven bij de autoriteiten. De stadhouder deed zijn best om Lucia te sparen, maar zij was vastberaden. Lucia werd op velerlei wijzen gefolterd, maar bleef vastbesloten alleen God te dienen. Om die standvastigheid werd zij tenslotte rond 304 ten tijde van keizer Diocletianus met het zwaard omgebracht.

Lucia werd begraven in de catacombe van Syracse die nu naar haar is vernoemd. In 1038 werd haar lichaam naar Constantinopel overgebracht. In 1204 werd haar lichaam bijgezet in de San Giorgio Maggiore in Venetië.

Chronologie

 
top
Laatste update: