Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Home > Martyrologium > Sebastianus - 20 januari

Sebastianus - 20 januari

Sebastianus - 20 januari

"De eerste boogschutter richtte zijn boog en snel boorde een pijl zich in het lichaam van Sebastianus en bleef daar trillend staan. Elk van de vier boogschutters schoot de een na de ander. Allen straalden van enthousiasme terwijl de moedige martelaar aan God zijn offer opdroeg."

Romeins soldaat. Hoofd van de Pretoriaanse Garde

Leven

Sebastianus was de zoon van een familie van militairen en edelen, afkomstig uit Milaan (263). Hij was de tribuun van het eerste cohort van de Pretoriaanse Garde waar hij door allen gerespecteerd werd. De keizer waardeerde hem zeer, maar wist niet van zijn christen-zijn af.

Sebastianus vervulde alle militaire verplichtingen, maar nam geen deel aan de offers aan de goden. Als goede christen, beoefende hij niet alleen een apostolaat uit onder zijn makkers, maar bezocht en bemoedigde hij ook de christenen die in de gevangenis waren geworpen omwille van Christus.

Het was vanaf de gevangenneming van twee jongemannen, Marcus en Aurelianus, dat hij publiekelijk bekend werd als christen. De twee jongemannen werden gearresteerd, en kregen dertig dagen de tijd om hun geloof af te zweren. Nadat Sebastianus het bericht hierover vernam, daalde hij af in het cachot om de jongens moed in te spreken. Vanaf dat moment bekeerden velen zich, en dientengevolge, werden ook velen gedood, waaronder de twee gevangenen Marcus en Aurelianus.

 H Sebastianus, Andrea Mantegna

Als gevolg van dit alles, benoemde paus Caius hem tot defensor Ecclesiae. Maar keizer Diocletianus vernam ook dat Sebastianus nu christen was, en liet hem arresteren. Sebastianus werd gevangen genomen terwijl hij andere martelaren -bekend als de Vier Gekroonden, Quattro Coronati- bezocht. Hij werd voor Diocletianus geleid, die hem zei: "Ik heb je altijd onder de besten in mijn paleis gehad, maar jij hebt in de schaduw tegen mij gewerkt en de goden beledigd".

Martelaarschap

Sebastianus liet zich door die woorden niet van de wijs brengen en beleed opnieuw zijn geloof in Jezus Christus. De straf die de keizer oplegde was, dat Sebastianus zou worden vastgebonden en door pijlen doorboord in de niet vitale lichaamsdelen. Zo zou hij niet direct sterven maar na enige tijd als gevolg van het doodbloeden onder hevige pijnen.

De soldaten voerden de bevelen van de keizer uit; ze leidden hem naar het stadion, bonden hem vast aan een boom en vuurden een pijlenregen op hem af. Toen zij daarmee gedaan waren en zagen dat Sebastianus bijna dood was, lieten zij het zieltogende en doorboorde lichaam achter. Zijn vrienden echter zagen van een afstand toe en kwamen nu dichterbij. Toen zij zagen dat hij nog leefde, brachten zij hem bij een Romeinse christin van adel, Irene genaamd, die hem verborgen hield in haar huis en zijn wonden verzorgde totdat hij genezen was.

Nadat Sebastianus geheel hersteld was, raadden zijn vrienden hem om Rome te verlaten. De heilige soldaat wees dat voorstel resoluut af, de liefde die hij in zijn hart borg voor Christus gebood hem zijn Heer te verkondigen. Hij keerde met grote moed terug naar de keizer, juist toen deze aan een godheid aan het offeren was. De keizer was nu zeer ontdaan, omdat hij Sebastianus dood waande. Sebastianus greep zijn kans om de keizer op zijn dwaling te wijzen. Maximianus verordonneerde dat men hem zou geselen tot de dood (in het jaar 304), en deze keer verzekerden de soldaten zich ervan dat ze hun taak goed vervuld hadden. 

Sebastianus - Gerrit van Honthorst

Het levenloze lichaam van Sebastianus werd door de gelovige christenen meegenomen en begraven op de ondergrondse begraafplaats aan de Romeinse Via Appia, die nu de naam draagt van catacombe van de heilige Sebastianus.

Hiervan getuigt de Depositio Martyrum van de Romeinse kerk, die verklaart dat Sebastianus is begraven op de begraafplaats Ad Catacumbas. Van de cultus die hij ontving getuigen de Kalender van Carthago en het Sacramentarium van Gelasius en Gregorius, en diverse Itinerarii. Vooral de Kalender van Hiëronymus is zeer specifiek over de plaats van zijn graf: in een onderaardse gang nabij de memoria van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de pestepidemie in Rome (680) werd zijn voorspraak in het bijzonder ingeroepen, en vanaf dat moment ziet de universele kerk in hem een bijzondere voorspreker tegen de pest, en in het algemeen een grote verdediger van de Kerk.

Iconografie

De iconografie van Sebastianus is zeer rijk. De oudste voorstelling dateert van de vijfde eeuw, en werd ontdekt in de crypte van de heilige Caecilia, in de catacombe van heilige Callixtus. Vanaf de Renaissance beelden kunstenaars hem af als soldaat, half ontbloot geboden aan een boom en door pijlen doorboord. Als een van de meest afgebeelde heiligen in de kunst, is hij ook bekend als de christelijke Apollo.

Sebastianus, Guercino

Heilige Ambrosius getuigt van hem in de vierde eeuw: "neem een voorbeeld aan de heilige Sebastianus wiens gedachtenis we vandaag vieren. Hij was afkomstig uit Milaan en vertrok naar Rome toen het geloof daar zo geweldige vervolging onderging. Daar stierf hij, dat wil zeggen: daar werd hij gekroond."

Artikel van primeroscristianos.com, vertaald door WV

Chronologie

 
top
Laatste update: