Mailformulier   Sitemap  

Menu

In Hoc Signo Vinces!

Voorpagina

In Hoc Signo Vinces, over het leven van de eerste christenen

Over het hoe en waarom van deze webstek kun je op de volgende bladzijde lezen. Wat we bedoelen met eerste christenen en echte christenen staat onderaan deze bladzijde in weinig woorden beschreven.

De hoogtepunten van de maand


 


Wat zijn echte christenen?

‘Zie wat een grote liefde de Vader ons betoond heeft: wij worden kinderen van God genoemd en zijn het ook’ (1 Joh. 3, 1). Iets genoemd worden zonder het werkelijk te zijn, heeft niets te betekenen. Wat heeft men aan een naam, als er geen werkelijkheid aan beantwoordt? Hoeveel mensen worden niet ‘arts’ genoemd, die niets kennen van geneeskunde? Hoeveel mensen heten niet ‘waker’ die de hele nacht slapen? Zo worden ook velen ‘christen’ genoemd die het in werkelijkheid helemaal niet zijn. Want in hun leven, in hun gedragingen, in hun geloof, hun hoop en liefde blijken zij niet te zijn wat hun naam inhoudt.

Een nieuwe evangelisatie van Europa

Het Europese continent heeft een nieuwe evangelisatie nodig. Zo zullen kinderen van God begrijpen wie hun Vader is. En op welke andere wijze zouden we het Geloof brengen, dan de wijze waarop de eersten in het Geloof dat gedaan hebben?

Het streven naar heiligheid van de eerste christenen

Zeker, deze mensen hebben de waarheid gevonden.
Aristides van Athene, tweede eeuw.

Voor de eerste christenen betekende gedoopt zijn hetzelfde als vastberaden de heiligheid zoeken. Zij beleefden hun christelijke roeping met radicaliteit.

Allen, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen, zieken en gezonden, armen en rijken, spanden zich dagelijks in het leven van Christus na te volgen in het dagelijks leven. Ze brachten hun dagen door met hun onopvallende werk en boden de alledaagse moeilijkheden aan aan God, het offer van hun leven, of hun ziekte enzovoort. Ze beleefden tot aan het einde hun christelijke verplichtingen.

Ze hadden duidelijk voor ogen dat heilig zijn bestaat in het vervullen van de goddelijke zending van allen; dat allen geroepen zijn tot heiligheid. Daarom zorgden ze er voor dat ook hun familieleden en vrienden wisten van deze ontdekking die hun leven zo zinvol maakt, ze droegen hun levensvreugde over aan allen. En zo gaven ze weerklank aan de roeping die ze ontvangen hadden. Lees de Kerkvaders over de roeping om heilig te zijn...

heilige Jozefmaria Escrivá

De heilige Jozefmaria Escrivá (1902-1975) schreef over de eerste christenen: "Zoals ijverige kloosterlingen zich inspannen om te weten te komen hoe de eerste leden van hun orde of congregatie leefden, om hun gedrag hierop af te stemmen, zo moet jij, christen, proberen het leven te leren kennen en na te volgen van de leerlingen van Jezus, die met Petrus en Paulus en Johannes bevriend waren en bijna getuigen waren van de dood en de verrijzenis van de Meester." (De Weg, n. 925)

Mogen zijn woorden en voorspraak ons aansporen om het leven van de eerste christenen beter te leren kennen! Hij heeft ons er zelf toe aangespoord: "Je verering voor de eerste christenen lijkt mij zo goed, dat ik al het mogelijke zal doen haar aan te moedigen, opdat jij, in navolging van hen, elke dag met meer enthousiasme dat doeltreffende apostolaat beoefent van de discretie en het vertrouwelijk gesprek. (De Weg, n. 971)

Lees ook dit artikel over de heilige Jozefmaria en de eerste christenen.

Chronologie

 
top
Laatste update: